27.10.2021 - Ticaret Magazin
Ticaret Magazin

MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ADRES
Yeşilırmak Mah. Bosna 2 Sk. Tunç Can Apartmanı No: 19 / B TOKAT-Merkez
FAKS
+90 356 212 33 13
FİRMA HAKKINDA
FOTO GALERİ
VİDEO
KONUM
YORUMLAR

Mekpet inşaat, 2013 yılında, yenilikçi fikirleri bir araya getirerek Tokat’ta kuruldu. Ülkemizin geleceği adına sorumluluk duygusuyla Mutlu Koç, kurucu olarak sektördeki yerini aldı.

 

Kuruluşundan bu yana, sektörde öncü bir çok dağıtım firmasının proje uygulama işlerini özveri ve sorumluluk bilinci ile yaptı. Türkiye’de ender firmalardan biri olan Mekpet inşaat sektöründe yenilikçi, gelişimci, kaliteli, ekonomik işler yaparak doğru çözümler ve analizleri ile müşteri odaklı memnuniyeti sağladı. Yerel çözüm ortakları ile çalışarak ülke istihdamına katkıda bulunmaktadır.

 

Ayakları yere basan, şeffaf bir yönetim şekli olan Mekpet inşaat ailesi İdealleriyle birlikte büyüyen ve ekip ruhu ile çalışan güçlü bir marka oluşturmak hedefi ile ilerlemektedir.

Mekpet inşaat olarak;

Kalite ve Güven koşullarını yaşam biçimi olarak esas almış takım ruhuyla çalışarak, her zaman gelişime açık ve şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışan sektöründe başarılı ve dürüst çalışmak.

Bu kapsam da yer aldığımız ve bizzat yapmakta olduğumuz her proje ve faaliyetle ilgili çevreye ve insana verdiğimiz değerle sektörde saygınlığımızla lider olmak,

Önceliğimiz iş güvenliği ve çevre faktörlerini çalışanlarımızla iyi benimsemek bu doğrultuda doğal kaynakların verimli kullanılması, canlıya, havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesini benimsemektir,

Tüm kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak amacıyla atıklarımızı yasalara uygun geri dönüştürmek ve doğru yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayarak bu doğrultuda çevreye verdiğimiz zararı en asgari düzeye indirmek, İnsana, emeğe, çevreye ve yasalara saygılı, çözüm ve müşteri odaklı esnek açık ve dürüst bir yönetim anlayışı oluşturmak,

Proje oluşturma, teklif ve uygulama süreçlerimizde anlaşılabilir, dürüst, adil ve açık olmak,

Çalışanlarımız ve müşteri memnuniyetimiz amacıyla zamanında ve doğru bir şekilde geri dönüşler ve iletişim sağlamak, Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek, eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak,

İçinde yaşadığımız topluma farkındalık yaratarak kalıcı eserler üretmek ve her yeni faaliyetimizde ülke ekonomisine olan katkımızın da artmasını hedefleyen, kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı gösteren ve sektörünün gelişimine katkıda bulunan bir firma olmayı hedeflemek ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi görev bilir taahhüt eder ve politikamız olarak benimseriz.

MUTLU KOÇ / GENEL MÜDÜR

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız amacımız güvenilirliği, depreme dayanıklı ve kulanım kullanım açısından çevre dostu yer altı ve yerüstü inşaatların özel ve kamu müşterilerinin istekleri ve beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak müşteri memnuniyetinin artırmaktır.

Ayrıca; verdiğimiz hizmetlerle ilgili ıso 9001:2015 standardı ve sektörümüzle ilgili tüm yasal mevzuatların gerektirdiği tüm kuralları uygulayarak teknoloji ve kalite açısında sürekli iyileştirmeyi yaparak, şirketimizin pazar payını ve rekabet gücünü yükseltmektir.

Bu amaca ulaşmak için; çalışan elemanlarımızın, firmamızı oluşturan yapı taşları olduğu bilinci ile iş içinde eğitilebilmeleri, huzurlu, güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ederek onların memnuniyetini arttırmayı politikamızın bir parçası olarak benimsemekteyiz.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İş sağlığı ve iş güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetleri ve demobilizasyon gibi projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Bu hedefe ulaşmanın temeli;

• Sıfır kaza hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş,

• Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş,

• Çevreyi olduğu şekilde saklama ve koruma, veya iyileştirme gereğini yerine getiren,

• Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, işgücü ve yönetimin varlığıdır.

Proje ÇGS programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Mekpet inşaat, yüklenmiş olduğu projelerdeki faaliyetlerinden oluşacak çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmayı taahhüt eder.

İş geliştirme safhasından başlamak üzere, teklif verme, mühendislik çalışmaları, mobilizasyon, inşaat / devreye alma ile devam eden ve demobilizasyon ile tamamlanan tüm faaliyetler çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak yerine getirilir.

Mekpet inşaat yönetimi, çevre yönetimi için gerekli tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirir.

Mekpet inşaat, çalışanlarının çevre bilincini geliştirmek ve çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusuna sürekli bilgilendirmeyi hedefler. bu hedefe ulaşmak için benimsediği çevre yönetimi felsefesi; sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin tüm çalışanlar için doğal bir davraniş şekli olduğu bir kültür oluşturmaktır.

bu amaçla Mekpet inşaat:

• çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine ve ayrıca faaliyeti ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uyar,

• doğal kaynakları verimli kullanır,

• verimli atık yönetimi ile atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltır,

• acil durum risklerini azaltır,

• çalışanlarının çevre bilincini artırır,

• ıso 14001 çevre yönetim sisteminin gereklerini yerine getirir ve bu yönde gerekli kaynakları sağlar.

tüm çalışanlarımız Mekpet inşaat çevre yönetiminin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi konusunda destek ve yardımcı olmaktan sorumludurlar.

SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE GÜVENLİK TAAHHÜDÜ

Çalışanlarımızın ve iletişimde olduğumuz tedarikçi-taşeronlarımızın emniyetli ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek birinci önceliğimizdir.

Bunun için;

Sağlığı riske etmeyecek kalıcı emniyetli bir çalışma sistemi kurmayı,

Sağlık ve emniyet ile ilgili olabilecek bütün hataları ve aksaklıkları minimum seviyeye indirmeyi,

İşimizdeki davranışlarımızla üçüncü şahısları emniyet ve sağlık riskine atmamayı,

Hizmetimize uygulanabilen bütün isteklere ve kanunlara uyarak çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi,

Şirketimize bağlı tüm çalışanların sağlık, emniyet ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri alarak ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirerek,

Sağlık ve emniyet temsilcileri ile teftişleri gerçekleştirip, olay ve kazaları analiz etmek ve tanımlamak, risk denetlemesini yapmak ve emniyet gerekliklerini ve kanunları gözlemlemek için görevlendirilmesini taahhüt ederiz.

ACİL DURUM POLİTİKASI

Acil durum politikası; çalışanlar-ziyaretçiler-tedarikçiler-taşeronlar için acil durum yönetiminde gerekenleri uygulatmayı ve hayat kurtaracak, zararı azaltacak ve iş sürekliliğini sağlayacak kararların alınmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda firmamız acil durumları önleme, hazırlıklı olma ve sonrasında toparlanma konusunda gerekli olanın yapılmasını, bu husustaki koşulların sağlanmasını, gerekli kaynakları eksiksiz olarak temin edilmesini hedef ve ilke olarak benimser. Acil durumlarla ilgili yasal düzenlemelere uymayı ve yapılacak kontrollerle, testlerle ve tatbikatlarla acil durum yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

 

MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEKPET İNŞAAT  AKARYAKIT LPG TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Henüz video eklenmemiş.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

FİRMA HAKKINDA BİR YORUM YAZIN
REKLAM ALANI
FİRMAYI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ